Siirry sisältöön

Tarjoamme maatilayrittäjille ratkaisuja muun muuassa kirjanpidosta liiketoiminnan kehittämiseen ja tulevaisuuden ennakointiin.

Maatalouden talouslaskentapalvelut

Neuvo2020-palvelut

Toimimme osiossa maatilan nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen. Neuvo2020-palvelun kautta on tehtävissä niin yhtiöittämiskartoituksia kuin investoinnin alustavaa selvittelyä. Neuvo2020-palvelun käyttökirjo on hyvin laaja.

Viljelijän maksettavaksi jää vain arvonlisäveron osuus.

Lue lisää

Yhtiöittämiskartoitukset

Laadimme yhtiöittämisselvityksen, joka antaa perustellun vastauksen kysymykseen kannattaako maatilan yhtiöittäminen juuri asianomaisella tilalla. Merkittävä osa yhtiöityksen selvittämisen ja toteutusvaiheen työstä on tehtävissä neuvo2020-palvelun kautta

Lue lisää

Sähköinen taloushallinto

Tarjoamme kirjanpitopalveluja niin perinteisille maatiloille, yhtymille kuin maatalouden osakeyhtiölle. Tilikartta voidaan räätälöidä ottaen huomioon yrityksen erityistarpeet. Isommille maatiloille sekä runsaasti maatalouden sivuansiotoimintaa harjoittaville tiloille suosittelemme sähköistä taloushallintoa.

Ohjelmistoratkaisumme taloushallinnon sähköistämiseen on Visma Fivaldi tai uusi Maatalousneuvos 2017.

Lue lisää

Kassabudjetointi

Palvelun avulla arvioidaan tilan tulojen ja menojen ajoittuminen esimerkiksi kuukausitasolla.  Tarpeen mukaan voidaan sopia myös säännöllisestä  seurannasta. Toteutettavissa Neuvo2020-palvelun kautta.

Isommilla maatiloilla on otettavissa käyttöön sähköinen raportointi ja budjetointiohjelmisto.

Lue lisää

Liiketoimintasuunnitelmat

Teemme ELY-keskuksen rahoittamiin tuettuihin investointeihin vaadittavat laskelmat ammattitaidolla.

Huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma palvelee ELY-keskusta valintamenettelyssä. Tarvittaessa avustamme myös hakemuksen tekemisessä sähköisesti Hyrrä-palvelussa.

Liiketoimintasuunnitelma siltä osin kun tehdään tuettua investointia varten, ei ole korvauskelpoinen Neuvo2020:ssa.

Lue lisää

Maksuvalmius- ja investointilaskelmat

Maksuvalmiuslaskelman avulla arvioidaan tilan talouden kehittymistä yleensä pidemmällä kuin yhden vuoden aikajänteellä. Laskelmat laadimme Cashment Oy:n Cashman Pro -ohjelmistolla.

Laskelmilla voidaan hahmotella myös mahdollisten investointien vaikutukset toimintaan.  Tavoitteena on realistiset laskelmat sekä yrittäjän päätöksenteon tueksi että rahoittajien tarpeisiin.

Lue lisää

Viljelysuunnitelmat ja EU-tukihakemukset

Laadimme vuosittaiset viljelysuunnitelmat Suonentiedon Agrineuvos-ohjelmistolla ja täytämme tukihakemukset sähköisesti Vipu-palveluun.

Lue lisää

Kotieläinsuojien ympäristöluvat

Hoidamme lupahakemukset ja avustamme tarvittaessa prosessissa eteenpäin.

Lue lisää
Vieritä ylös